Social Networks
Privacy Statement – NG Huid & PMU Specialist :: Dronten
16554
page-template-default,page,page-id-16554,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Privacyverklaring NG Beauty & Huidverbetering

NG Beauty & Huidverbetering, gevestigd aan Slepersgilde 19 8253GM Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NG Beauty & Huidverbetering – Slepersgilde 19 8253GM Dronten

www.nicolegeschiere.nl – 0646955692 – info@nicolegeschiere.nl

N. Geschiere – de Fluiter is de Functionaris Gegevensbescherming van NG Beauty & Huidverbetering Hij/zij is te bereiken via info@nicolegeschiere.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.a  NG Beauty & Huidverbetering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– waar nodig voor – en na foto’s

1.b – je naam en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

– je adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen bij het versturen van verjaardagskaarten, geboortekaarten en overige kaarten.

– Alle bovengenoemde gegevens worden verwerkt in een klantenbestand

– Voor- en na foto’s van huidproblemen kunnen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor het plaatsen van voor- en na foto’s van wordt toestemming gevraagd.

Ik adviseer u, om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

NG Beauty & Huidverbetering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nicolegeschiere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NG Beauty & Huidverbetering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

4. Geautomatiseerde besluitvorming

NG Beauty & Huidverbetering neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NG Beauty & Huidverbetering) tussen zit. NG Beauty & Huidverbetering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MijnSalon. Dit is een programma voor het noteren van afspraken, notities, klantgegevens en administratie.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NG Beauty & Huidverbetering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam zolang de klant inactief is

– Geslacht zolang de klant inactief is

– Geboortedatum zolang de klant inactief is

– Geboorteplaats zolang de klant inactief is

– Adresgegevens zolang de klant inactief is

– Telefoonnummer zolang de klant inactief is

– E-mailadres zolang de klant inactief is

Is een klant inactief dan word je binnen 2 jaar na de laatste afspraak of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, verwijderd. Aansluitend worden persoonsgegevens verwijderd.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

NG Beauty & Huidverbetering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NG Beauty & Huidverbetering gebruikt alleen analytische cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NG Beauty & Huidverbetering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nicolegeschiere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NG Beauty & Huidverbetering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NG Beauty & Huidverbetering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nicolegeschiere.nl

10. Toestemming klant

Bij de eerste afspraak in de salon kunt u deze verklaring ondertekenen en of toestemming toe geven. Deze wordt daarna bewaard in het programma Mijn salon in het klantenbestand.

× Hoe kan ik je helpen?